Diakonie Evangelické církve augsburského vyznání v ČR byla obnovena v roce 2014. Diakonie poskytuje terénni pečovatelskou a poradenskou službu. Našim posláním je podporovat soběstačnost, poskytovat podporu a pomoc osobám, které se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou částečně či úplně odkázány na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup ke klientovi, respektování jeho práv a včasnost zajištění služby.

Projekty

Spolupracujeme s Evangelickou Diakonií na Slovensku na společných projektech. Připravujeme dárky pro děti do Rumunska a Maďarska v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. A zapojili jsme se také do projektu „Děti Afriky“.